نظریه زبان‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: اصلاح نیم فاصله مجازی
جز (ربات: اصلاح نیم فاصله مجازی)
جز (ربات: اصلاح نیم فاصله مجازی)
در [[ریاضیات]]، [[منطق]] و دانش [[رایانه]]، به زبانی که با فرمول‌های دقیق ریاضیاتی و قابل پردازش برای ماشین تعریف شد‌اند، '''زبان‌های فُرمال''' یا '''زبان‌های صوری''' گفته می‌شود.
 
به طور کلی در این رشته‌ها، زبان ها به دو دسته فرمال و طبیعی تقسیم بندی می شوندمی‌شوند . زبان های فرمال زبان هایی هستند که توسط گرامر ها تولید می شوندمی‌شوند یا ماشینی برای ارزبابی آنها وجود دارد .
 
 
 
 
* [[نماد]] : کوچک ترین و بنیادی ترین عضو یک زبان است . برخی مواقع به نماد ها حرف هم گفته می‌شود . نماد ها را معمولاً با حروف لاتین کوچک مثل a ، b و ... نشان می دهندمی‌دهند .
 
* الفبا : یک مجموعه متناهی از نمادها که در یک زبان تعریف شده اند . الفبای زبان توسط Σ نشان داده می‌شود .
* رشته : دنباله ای از نماد های یک مجموعه الفباست که با عمل الحاق به هم پیوسته اند .
 
رشته ممکن است متناهی یا غیر متناهی باشد . طول یک رشته برابر است با تعداد نمادهایی که رشته را تشکیل می دهندمی‌دهند . طول رشته را با قدر مطلق آن نمایش می دهندمی‌دهند . مثلاً :
 
اگر w=aabbbbc آنگاه طول رشته ( |w| ) برابر است با هفت . زیرا این رشته با هفت نماد ساخته شده است .
* زبان : مجموعه ای از رشته ها است . این مجموعه می‌تواند متناهی ، نامتناهی شمارا یا نامتناهی ناشمارا باشد .
 
زبان بدون رشته را با Ø نشان می دهندمی‌دهند .
 
رشته ای به طول صفر را با λ یا ε نشان می دهندمی‌دهند . آن را [[رشته تهی]] می نامند .
 
== دسته‌بندی زبان‌های فرمال ==
 
زبان های فرمال به چهار دسته تقسیم می شوندمی‌شوند :
 
* [[زبان‌های منظم]]
۸۲٬۴۴۱

ویرایش