ابواحمد عبیدالله بن عبدالله بن طاهر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
عبیدالله پسر عبدالله بن طاهر درسال۲۳۳ه/۸۳۷م دیده به جهان گشود. وی در زمان امارت برادرش محمدبن عبدالله درانجام امور کشوری و لشکری به او کمک
 
می کردبه همین دلیل جایگاه و منزلت والایی نزد برادرش پیدا کرد وباعث شد تا برادرش او را به عنوان جانشین خود منصوب کند. خلیفه معتز نیز جانشینی او را تأیید کرد.
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
کاربر ناشناس