تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== زمینه‌های تأسیس ==
در سال ۱۹۱۵ اولین ریشه‌های [[جنبش جنگل]] توسط آزادیخواهانآزادی خواهان و به رهبری میرزا کوچک خان، [[دکتر حشمت]] و [[میرزا حسین کسمایی]]<ref name="x">ابراهیم فخرایی، سردار جنگل</ref> و سایر نیروهای [[مشروطه خواه]] (مجاهدین) ایجاد شد. فنون نظامی به نیروهای داوطلب جنگلی توسط افسران ترک، اتریشی و آلمانی تعلیم داده شد.<ref name="fahn"/> میرزا کوچک خان و حدود ۳۰۰ چریک مسلح تحت فرمانش که جنگلی خوانده‌می‌شدندخوانده‌ می‌شدند تا سال ۱۹۱۶ به تدریج گیلان را به کنترل خود درآوردند.<ref name="Abrahamian">Ervand Abrahamian (2008) «A history of modern Iran" Cambridge University Press, Page 5۹–۶۱</ref> در مارس ۱۹۱۸ حمله‌ای به قزوین انجام شد که موفقیت آمیز نبود. در اوت ۱۹۱۸ در حالیکهحالی که جنگ جهانی اول به پایان نزدیک می‌شد. انگلستان قراردادی با جنگلی‌ها بست که به موجب آن گیلان منطقه جنگلی‌ها محسوب می‌شد ولی افسران ترک و آلمانی و اتریشی باید گیلان را ترک می‌کردند. در سال ۱۹۱۹ دولت مرکزی ایران با کمک نیروی قزاق حمله‌ای به جنگلی‌ها انجام داد و توانست مناطق تحت کنترل جنگلیها را پس بگیرد.<ref name="fahn">[http://www.fahnenversand.de/fotw/flags/ir-shlvd.html#gilan Persia (Iran): Short-lived states - Fahnen Flaggen Fahne Flagge Flaggen-Shop Versand kaufen bestellen<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> پس از قرارداد ۱۹۱۹ [[وثوق الدوله]] بین ایران و انگلیس میرزا کوچک خان با حمایت بلشویکها جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران تشکیل داد.<ref name="Abrahamian"/>
برنامه سیاسی کوچک خان را باید پس از اتحاد وی با کمونیست‌های ایرانی و باکویی توجیه کرد. این برنامه عبارت بود از تأسیس جمهوری گیلان در ژوئن ۱۹۲۰ (۱۴ خرداد ۱۲۹۹).<ref name="autogenerated1">محمدتقی بهار: تاریخ احزاب سیاسی، تهارن، ۱۹۴۴، صفحات ۱۶۶ و ۱۶۷</ref>
 
کاربر گمنام