نظریه زبان‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: اصلاح فاصله مجازی: ها
جز (ربات: اصلاح نیم فاصله مجازی)
جز (ربات: اصلاح فاصله مجازی: ها)
اگر w=aabbbbc آنگاه طول رشته ( |w| ) برابر است با هفت . زیرا این رشته با هفت نماد ساخته شده است .
 
* زبان : مجموعه ای از رشته هارشته‌ها است . این مجموعه می‌تواند متناهی ، نامتناهی شمارا یا نامتناهی ناشمارا باشد .
 
زبان بدون رشته را با Ø نشان می‌دهند .
== عملگرهای روی زبان های فرمال ==
 
زبان مجموعه ای از رشته هاست . بنابر این ماهیت زبان ها ، مجموعه است . همه عملگر هایی که روی مجموعه هامجموعه‌ها تعریف شده اند مانند اجتماع ، اشتراک ، متمم ، تفاضل و ... روی زبان ها قابل تعریف هستند .
 
[[الحاق (نظریه ماشین‌ها)|عملگر الحاق]] که روی رشته هارشته‌ها تعریف شده است ، روی زبان ها نیز قابل تعریف است .
 
عملگرهای دیگری مانند عمل معکوس سازی ( Reverse ) نیز روی رشته هایرشته‌های زبان قابل تعریف است .
 
==تعریف==
۸۲٬۴۴۱

ویرایش