تفاوت میان نسخه‌های «استدلال»

 
 
;استدلال استقرایی ([[:en:Inductive reasoning|Inductive reasoning]])
;استقرا{{انگلیسی|Induction}}
[[استقرا]] نوعی استدلال است که در آن ذهن از جزء به کل سیر می‌کند.البته در منطق جدید این تعریف رد شده است. یعنی چند مورد جزئی را مشاهده می‌کند و سپس یک حکم کلی می‌دهد. مثلا در چند مورد آب را حرارت می‌دهیم و می‌بینیم که در صد درجه [[سلسیوس]] می‌جوشد و از این نتیجه می‌گیریم که هر آبی در صد درجه سلسیوس می‌جوشد.
 
 
 
;قیاساستدلال قیاسی (استنتاج){{انگلیسی ([[:en:Deductive reasoning|Deduction}}Deductive reasoning]])
وقتی ذهن از قضیه‌های کلّی به نتیجه‌های جزئی می‌رسد و به عبارت مختصرتر از کلّ به جز می‌آید، آن را [[قیاس]] می‌نامند. مثال:
 
۳۹

ویرایش