باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
نت
 
انرژی مورد نیاز ممکن است از [[نور خورشید]] و طی فرایند فتوسنتز گرفته شود یا از طریق [[واکنش‌های شیمیایی]] اکسیداسیون و احیاء.
 
۴۷

ویرایش