تفاوت میان نسخه‌های «علویان (سوریه)»

 
== علویان از دید فقیهان شیعه و سنی ==
از دید برخی فقهای سنی دیدگاه و عقاید علویان متناقض با دین اسلام شناخته می‌شود. فقهای تشیع آنها را جزو مسلمانان می‌دانند منابع و مستشراقان غربی این نگاه تشیع را نگاهی از نوع با تساهل و مدارا با ایشان می دانند. ایت الله شهید سید حسن شیرازی در سوریه بسیاری از علویان را قانع کرده است که ان ها دراصل شیعه اند ولی عقائدشان انحراف پیدا کرده است وآن ها را به تششیع برگرداند.
 
در طول تاریخ پیروان این فرقه‌ها توسط حاکمان سنی سرکوب شده‌اند.<ref name="BBC" />
کاربر گمنام