باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
برای بعضی از آهن‌ها،آلیاژهای پایه آهن و فولادها، کربید ممکن است در مرحله آستنیتی کردن ظاهر شود که به آن آستنیتی کردن دوفازی میگویند.
 
== آس‌پخت ==
 
آس‌پخت یا austempering یک فرآیند سخت سازی است که برای بهبود خواص مکانیکی فلزهای پایه آهن مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 
۲۲

ویرایش