تفاوت میان نسخه‌های «جنگ نامتقارن»

←‏زمینه جنگ نامتقارن: اشتباه تایپی. حذف پاراگراف تکراری
(تکمیل متن و ارجاعات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
(←‏زمینه جنگ نامتقارن: اشتباه تایپی. حذف پاراگراف تکراری)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
به همین سان آشنایی بهتر طرف ضعیف به زمین و اقلیم خود و توسل به ابزار سبک با توانایی‌های بالای تکنیکی و تاکتیکی، به همین سان طرف قوی را وادار به انتخاب روش های نامتعارف و ناشناخته و در واقع ابتکار می‌کند که این اجتناب ناپذیر است.
 
بدیهی است که حتی اگر جنگی به کمک ایالات متحده و با ابزارهای وی شروع و یا ادامه یابد ،به جنگ تمام عیار تبدیل خواهد شد؛ که همین تمام عیار بودن از یک طرف میتواند مسبب نامتشابه شدن جنگ و نیز همین نامتشابه بودن میتواند؛ این درگیری را نامتقارن سازد.
 
همانطور که می توان در منطقه ی نبرد ، برای مقابله با طرف درگیری در زمینی که کمتر به نفع وضعیت طرف قوی تر است از ابزارهای نامتقارن استفاده کرد همان طور هم در طرفی که از کمبود امکانات به ناله درآمده نیز میتوان پیشنهادی مبنی بر استفاده بهینه تر از زمین درگیری و نیز ابزار سبک نمود که این همان اجتناب از نقاط قوت دشمن خواهد بود.   
شاید بتوان بر این امر تاکید کرد که نوع جنگ غیر متقارنی که از طرف، طرفهای با قدرت زیاد پیگیری میشود متضمن تولید تکنولوژی های نو و نیازمند سرمایه گذاری های عظیم و دراز مدت برای کسب برتری در عرصه ی فناوری است تا ابزاری تولید کند که طرف مقابل انتظارش را نداشته باشد ،که مسلما به دلیل هزینه های بالا ،این امر برای همگان قابل دسترس نیست .
 
و همچنین برای کشورهای ضعیف تر در حوزه ی دارایی های تکنولوژیک روز و نیز سرمایه های مادی؛ عدم تقارن از تولید نامتشابهات در بکارگیری تکنیک های درگیری به خصوص نفر به نفر و نیز استفاده ماثرترموثرتر از حداقل امکانات و افراد و آشنایی سرزمینی را دنبال میشود. 
 
لذا مفهوم جنگ غیرمتقارن یا ناهمتراز، نميتواند عرصه ای منحصر و اختصاصی برای به قدرت های بزرگ جهان و يا حتي قدرت هاي ضعيف باشد بلكه با توصلتوسل به روش هاي نامتشابه ميتوان جنگ را نامتقارن ساخت كه اين خود حقي محفوظ براي طرفين درگيري مي باشد. [۲]
 
==نظریه ها==
کاربر ناشناس