تفاوت میان نسخه‌های «حسین رفیق اصفهانی»

جز
(+ 9 رده (هات‌کت))
{{ب|با وفات رفیق بتوان گفت:|اوستاد یگانه رفت ای‌وای}}
{{ب|از دیار مهین سخن‌سنجان|شاعر جاودانه رفت ای‌وای}}
{{ب|گر کسی سال مرگ او خواهد|گو:''رفیق از میانه رفت ای‌وای''}}
{{پایان شعر}}