باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏دلیل پدیده: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB
در الکترومغناطیس قانونی به نام [[قانون دست راست]] وجود دارد. شکل کلی قانون به این صورت است: <math>\vec F = q \vec V \times \vec B</math>
 
q در این فرمول، بار ذره است و v بردار سرعت ذره و B بردار میدان مغناطیسی است. در آخر، F نیرویی است که به ذره وارد می شود. وقتی یک ذره باردار وارد یک میدان مغناطیسی می شود، نیرویی به آن وارد می شودمی‌شود که جهت آن بر اساس قانون دست راست مشخص است. اگر جهت حرکت ذره (بردار سرعت) عمود بر میدان مغناطیسی باشد، به دلیل اینکه نیرو به سمت داخل است، به دور خطوط میدان مغناطیسی می چرخد (مانند سنگی که با نخ بسته شده و آن را می چرخانیم). اما اگر حرکت ذره دارای مولفه موازی با میدان مغناطیسی باشد، این مولفه باعث جلو رفتن ذره می شود. در این صورت، ذره مسیر مارپیچی را طی می کند.
الکترون ها و پروتون هایی که توسط خورشید در فضا پراکنده می شوند، وقتی به زمین می رسند، توسط میدان مغناطیسی زمین به دام می افتند و با حرکتی مارپیچی به سمت قطب ها می روند. ذرات به دام افتاده [[کمربند های تابشی وان آلن]] را تشکیل می دهند.<ref>[http://heliofizx.ir/articles/aurora-a-corona-in-the-sky/ شفق قطبی، هاله‌ای در آسمان]</ref> (عبور از این کمربند برای فضاپیما‌های حاوی سرنشین بسیار خطرناک است).<ref>[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af+%d8%aa%d8%b4%d8%b9%d8%b4%d8%b9%db%8c+%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0 کمربند تشعشعی زمین]</ref>
 
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش