تفاوت میان نسخه‌های «شتاب»

جز
←‏واحدها: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB
جز (←‏فرم ها و اشکال دیگر: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
جز (←‏واحدها: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
واحد شتاب ACCELERATION همان بعد سرعت (L/T) تقسیم بر زمان است، برای مثال، L/T2. واحد شتاب در SI ،متر بر مجذور ثانیه (m/s<sup>۲</sup>) است:
 
'''این می تواندمی‌تواند معنی دار تر باشد اگر بگوییم: "متر بر ثانیه در هر ثانیه"،  زیرا سرعت در متر بر ثانیه، در هر ثانیه، با مقدار شتاب تغییر می کند.'''
 
=== فرم ها و اشکال دیگر ===
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش