تفاوت میان نسخه‌های «ساعت تابستانی»

جز
(به نسخهٔ 21653555 ویرایش Poya-P برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
ایده ابتدایی این تغییر در [[دوران مدرن]] در سال ۱۸۹۵ توسط جرج ورنون هادسون مطرح شد<ref name=DNZB-Hudson>{{vcite book |author=George Gibbs |chapter=Hudson, George Vernon 1867–1946 |editor= |title=Dictionary of New Zealand Biography |date=۲۰۰۷-۰۶-۲۲ |chapterurl=http://www.dnzb.govt.nz/dnzb/default.asp?Find_Quick.asp?PersonEssay=3H42}}</ref> و برای اولین بار در زمان [[جنگ جهانی اول]] به اجرا درآمد. بسیاری از کشورها در زمان‌های متفاوت از این شیوه استفاده کرده‌اند. پس از بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ساعت تابستانی به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت و تا امروزه نیز در [[آمریکای شمالی]] و اروپا استفاده می‌شود.
 
این عمل هم مورد ستایش و هم مورد انتقاد قرار گرفته استگرفته‌است.<ref name=Downing-Prerau /> به دلیل بهره‌برداری از زمان پس از ساعات کاری، افزوده شدن طول روز پیش از عصر به سود خرده‌فروش‌ها، مسابقات ورزشی و دیگر فعالیت‌ها می‌باشد.<ref name="Benfield">{{vcite book |author=James C. Benfield |chapter=Statement to the US House, Committee on Science, Subcommittee on Energy |editor=- |title=Energy Conservation Potential of Extended and Double Daylight Saving Time |date=۲۰۰۱-۰۵-۲۴ |series=Serial 107-30 |url=http://commdocs.house.gov/committees/science/hsy73325.000/hsy73325_0.HTM}}</ref> اما می‌تواند برای برنامه‌های سرگرمی و دیگر برنامه‌های مرتبط مشکل ایجاد کند.<ref name="farming">Effect on those whose hours are set by the sun:
* {{vcite book |title=[[#Spring-Forward|Spring Forward]] |pages=۱۹–۳۳}}
* {{vcite book |title=[[#Seize|Seize the Daylight]] |pages=۱۰۳–۱۱۰, ۱۴۹–۱۵۱, ۱۹۸}}</ref><ref name="Kissell">{{vcite news |author=Rick Kissell |title=Daylight-saving dock ratings |work=Variety |date=۲۰۰۷-۰۳-۲۰ |url=http://www.variety.com/article/VR1117961488.html?categoryid=1275&cs=1}}</ref> در حالی که هدف ابتدایی تغییر ساعت تابستانی کاستن مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف و کاهش استفاده از [[لامپ رشته‌ای]] بوده استبوده‌است اما شیوه‌های گرمایش و سرمایش مدرن تا حدود زیادی متفاوت است و به همین دلیل تحقیق در مورد چگونگی تأثیر این شیوه بر مصرف انرژی اغلب محدود و متناقض است.<ref name="Aries">{{vcite journal |journal=Energy Policy |year=۲۰۰۸ |volume=۳۶ |issue=۶ |pages=۱۸۵۸–۱۸۶۶ |title=Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review |author=Myriam B.C. Aries; Guy R. Newsham |doi=10.1016/j.enpol.2007.05.021 |url=http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf |format=PDF}}</ref>
 
تغییر ساعت تابستانی امروزه با چالش‌های دیگری نیز روبرو شده استشده‌است. پیچیده‌تر شدن حفظ زمان موجب اختلال در ملاقات‌ها، پرداخت صورت‌حساب‌ها، حسابرسی، [[تجهیزات پزشکی]] و تجهیزات سنگین<ref name="Neumann">{{vcite book |title=Computer-Related Risks |author=Peter G. Neumann |year=۱۹۹۴ |chapter=Computer date and time problems |chapterurl=http://www.csl.sri.com/users/neumann/cal.html#DatesTimes |isbn=0-201-55805-X |publisher=Addison–Wesley}}</ref> و همچنین الگوی خواب افراد می‌شود.<ref name="Lahti">{{vcite journal |author=Tuuli A. Lahti; Sami Leppämäki; Jouko Lönnqvist; Timo Partonen |title=Transitions into and out of daylight saving time compromise sleep and the rest–activity cycles |journal=BMC Physiology |volume=۸ |pages=۳ |doi=۱۰٫۱۱۸۶/۱۴۷۲-۶۷۹۳-۸-۳ |pmid=۱۸۲۶۹۷۴۰ |pmc=۲۲۵۹۳۷۳ |url=http://www.biomedcentral.com/1472-6793/8/3 |year=۲۰۰۸}}</ref> نرم‌افزارها به طوربه‌طور معمول می‌توانند ساعت را به طوربه‌طور خودکار تنظیم کنند، اما این قابلیت به خصوص در زمان تغییر ساعت تابستانی بیشتر محدود و دارای خطا است.<ref name="Tong">{{vcite journal |author=Stephen Tong; Joseph Williams |title=Are you prepared for daylight saving time in 2007? |title. = |journal=IT Professional |volume=۹ |issue=۱ |year=۲۰۰۷ |pages=۳۶–۴۱ |doi=10.1109/MITP.2007.2}}</ref>
 
== سابقه تغییر ساعت ==