تفاوت میان نسخه‌های «نبرد خلیج مانیل»

File:Wreck of Don Antonio de Ulloa.jpg|Wreck of the Don Antonio de Ulloa
File:Wreck of Isla de Cuba.jpg|Wreck of the Isla de Cuba
File:Wreck of protected cruiser Isla de LuzonLuzón.jpg|Wreck of the Isla de Luzon
File:Wreck of Velasco (2).jpg|Wreck of the Velasco
</gallery>
۶۲

ویرایش