تفاوت میان نسخه‌های «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
== خلاصه ==
در این کتاب وبر نوشته است که [[سرمایه داری]] در شمال اروپا هنگامی ظهور کرد که اخلاق پروتستانی و به طور خاص [[کالونیسم|کالوینیسم]]، گروههای انبوهی از مردم را برای درگیر شدن با کار در جهانی [[عرفی]]، توسعه [[بنگاه]]های خودشان و پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت برای سرمایه گذاری برانگیخت. به عبارت دیگر [[اخلاق پروتستانی کار]]، نیروی مهمی در پشت [[کنش جمعی]] برنامه ریزی نشده و هماهنگ نشده ای بود که توسعه سرمایه داری را تحت تأثیر خود قرار داد<ref>Sung Ho: 2008</ref>.
 
عمدتا ادیان، نگرشی مثبت به حیات دنیوی و جمع آوری اموال ندارند. اما وبر در این کتاب، و تا حدودی در پاسخ به مارکس و تحلیل ماتریالیسم تاریخی او نشان می دهد که اخلاق پروتستانی، مبتنی بر خوانشی خاص از الهیات پروتستان شاخه کانونیسم، سعادت اخروی و آنجهانی را در رستگاری این جهانی می بیند. در اصل وبر تاکید دارد که ثروتمند شدن در این دنیا می تواند نشانگر فیض و رحمت الهی به فرد مومن و نشانه ای از رستگاری اخروی او باشد.
 
== جستارهای وابسته ==
۳۱۴

ویرایش