پیوند هیدروژنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (←‏آب پیوندی: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
[[پرونده:Acac.png|بندانگشتی|چپ|300px|Intramolecular hydrogen bonding in [[اک‌اک]] helps stabilize the [[enol]] tautomer]]
[[پرونده:Hydrogen_Bond_Quadruple_AngewChemIntEd_1998_v37_p75.jpg|thumbnail|300px|مثالی از پیوند هیدروژنی بین ملکولی، گزارش از ‌‌‌Beijer و همکاران (۱۹۹۸).<ref>{{cite journal|author=Felix H. Beijer, Huub Kooijman, Anthony L. Spek, Rint P. Sijbesma, E. W. Meijer| journal=[[Angew. Chem. Int. Ed.]] |title= Self-Complementarity Achieved through Quadruple Hydrogen Bonding| year= ۱۹۹۸ | volume=37 |pages= ۷۵–۷۸| doi=10.۱۰۰۲/(SICI)۱۵۲۱-۳۷۷۳(۱۹۹۸۰۲۰۲)۳۷:۱/۲<75::AID-ANIE75>۳.۰.CO;۲-R}}</ref>]]
'''پیوند هیدروژنی''' بین اتم‌های [[هیدروژن]] و اتم‌هایی که [[الکترونگاتیوی]] بالایی دارند شکل می‌گیرد. این پیوندها می توانندمی‌توانند بین ملکول‌های مختلف یا بین اتم‌های مختلف یک مولکول (درون مولکولی) ایجاد شوند. پیوند هیدروژنی (۵-۳۰ kj/mol) از پیوندهای یونی و کووالانس ضعیفتر است. این نوع پیوند شیمیایی در هر دو نوع مولکول‌های غیر آلی (مانند آب) و آلی (مانند DNA) دیده می شودمی‌شود./
 
== پیوند ==
این پیوند درون ترکیباتی دیده می‌شود که هم هیدروژن و هم عناصر با الکترونگاتیوی بالا (مانند:[[اکسیژن]]، [[نیتروژن]]، [[فلوئور]]) وجود داشته باشد.
 
== مقایسه‌یمقایسهٔ انرژی پیوند هیدروژنی با دیگر پیوندها ==
انرژی پیوند هیدروژنی تقریباتقریباً 20 کیلوژول بر مول است . بنابراین ، پیوند هیدروژنی، ضعیف‌تر از پیوندهای کووالانسی یا یونی که حدود چند صد کیلوژول بر مول انرژی دارند ، می باشدمی‌باشد اما از جاذبه هایجاذبه‌های موقت با دامنه ی کوتاه که به نیروهای واندروالس معروفند - با انرژی تقریبی 4 کیلو ژول بر مول- قوی تر می باشدمی‌باشد . بنابراین ، پیوند هیدروژنی مسئول بسیاری از خواص منحصر به فرد آب در مقایسه با مولکول هاییمولکول‌هایی با اندازه ی مولکولی یکسان است .<ref>مقدمه ایمقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی ، ویلیام ج هاپکینز ترجمه علی احمدی ، پرویز احسان زاده ، فرهاد جباری، انتشارات دانشگاه تهران صفحه ی 51</ref>
 
== پیوند هیدروژنی در آب ==
هنگامی که مولکول‌های آب در کنار هم جا می‌گیرند، میان اتم اکسیژن از یک مولکول (که جزئی بار منفی دارد) و اتم هیدروژن از مولکول دیگر (که جزئی بار مثبت دارد) نوعی کشش یا پیوند «الکترواستاتیکی» شکل می‌گیرد که همان پیوند هیدروژنی است.
 
به دلیل نظم تقریباتقریباً ۴ وجهی [[الکترون|الکترون‌ها]] پیرامون مولکول آب، هر مولکول آب به طوربه‌طور بالقوه می‌تواند با ۴ مولکول آب دیگر پیوند هیدروژنی برقرار کند. همین پیوند هیدروژنی میان مولکول‌های آب، موجب پيوستگي سطحی شدید روی آب مایع شده استشده‌است.
 
پیوند هیدروژنی موجب ویژگی‌های شگفتی در آب شده استشده‌است. برای نمونه:
*بالا بودن [[ظرفیت گرمایی]]
*بالا بودن [[گرمای نهان تبخیر]]
 
== آب پیوندی ==
پیوند هیدروژنی علاوه بر ایجاد واکنش بین مولکول‌های آب ، مسئول جاذبه ی بین مولکول‌های آب با سایر مولکول‌ها یا سطوح است . به عنوان مثال ، پیوند هیدروژنی اساس تشکیل لایه آبی است که در اطراف ماکرومولکول‌های مهم بیولوژیکی نظیر پروتئین هاپروتئین‌ها ، اسیدهای نوکلئیک و کربوهیدرات هاکربوهیدرات‌ها وجود دارد . این لایه ها بهلایه‌ها طوربه‌طور محکم پیوند برقرار کرده و به شدت آرایش یافته اند ، اغلب به [[آب پیوندی]] Bound water معروفند . برآورد شده استشده‌است که آب پیوندی 30 درصد وزن خشک مولکول‌های پروتئین هیدراته را تشکیل می دهد . آب پیوندی برای پایداری مولکول‌های پروتئین مهم است . آب پیوندی لایه ایلایه‌ای ضربه گیر در اطراف پروتئین ایجاد می کندمی‌کند که مانع از نزدیکی زیاد مولکول‌ها و در نتیجه (مانع از ) توده ایتوده‌ای شدن و رسوب آنآن‌ها ها می شودمی‌شود.<ref>مقدمه ایمقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی ، ویلیام ج هاپکینز ترجمه علی احمدی ، پرویز احسان زاده ، فرهاد جباری، انتشارات دانشگاه تهران صفحه ی 52 و 53</ref>
در [[آب شناسی]] آب پیوندی لایه بسیار نازکی است که مواد معدنی را احاطه می کندمی‌کند .
 
== پانویس ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش