تفاوت میان نسخه‌های «یوسف و زلیخا»

جز (←‏لید: ویکی‌سازی جزئی)
== چند نمونه از ابیات ==
{{شعر}}
{{ب|که یک نیمهٔ عمر خود کم کنم|جهانی پرپُر از نام رستم کنم؟کنم}}
{{ب|دلم گشت سیر و گرفتم ملال|هم از گیو و طوس و هم از پورپورِ زال}}
{{ب|کنون گر مرا روز چندی بقاست|دگر نسپرم جز همه راه راست}}
{{ب|نگویم سخن‌های بیهوده هیچ|نگیرم به بیهوده گفتن بسیج}}
{{ب|نگویم دگر داستان ملوک|دلم سیر شد ز آستانزآستان ملوک}}
{{ب|دوصد زانزآن نیرزد به یک مشت خاک|که آن داستان‌ها دروغ است پاک}}
{{پایان شعر}}
 
۴۹٬۷۹۷

ویرایش