تفاوت میان نسخه‌های «ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا»

جز
ربات: اصلاح فاصله مجازی
جز (ربات: اصلاح فاصله مجازی: ها)
جز (ربات: اصلاح فاصله مجازی)
پویان در این مقاله ، که نخستین اثر تئوريك يك مارکسیست ایرانی پیرامون [[ مبارزه مسلحانه ]] بود ، بی تحرکی و انفعال گروه‌هایی را که صرفا به مبارزه سیاسی اعتقاد داشتند ، مورد حمله قرار داد. او این انفعال را '' تئوری بقا '' نامید و خواستار مبارزه مسلحانه شد.
پویان در توضیح اين که چرا طبقه کارگر علیه رژیم به پا نمی خیزد ، [[ تز]] '' دو مطلق '' را پیش کشید ، به این معنا که قدرت فائق حکومت از يك سو و فقدان کلی سازمان طبقه کارگر از سوی دیگر ، وضعی را ایجاد کرده است که در آن قدرت مطلق با ضعف مطلق روبروست . از نظر پویان ، مبارزه مسلحانه می بایست این جو را در هم می شكست و به ایجاد يك پیشاهنگ و کسب پیروزی منجر می شدمی‌شد .
 
 
۱۸۶٬۰۵۸

ویرایش