تفاوت میان نسخه‌های «ویتامین»

ویتامین ب ۸ یا بیوتین ذکر شود
(دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
(ویتامین ب ۸ یا بیوتین ذکر شود)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* [[ویتامین ب۵]] یا اسید پانتوتنیک
* [[ویتامین ب۶]] یا پیریدوکسین
* ویتامین ب۷ب ۸ یا [[بیوتین]]
* [[ویتامین ب۹]] یا اسید فولیک
* [[ویتامین ب۱۲]] یا کوبالامین
کاربر ناشناس