تفاوت میان نسخه‌های «سازمان امور مالیاتی کشور»

بدون خلاصه ویرایش
 
اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای [[عیسی شهسوار خجسته]] بود که تا سال ۱۳۸۳ این مسئولیت را به عهده داشت. پس از ایشان آقای [[غلامرضا حیدری کرد زنگنه]] از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و آقای [[علی اکبر عرب مازار]] از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و آقای [[علی عسکری (دولت‌مرد)|علی عسکری]] از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و از آذرماه ۱۳۹۴ آقای [[سید کامل تقوی نژاد]] ریاست سازمان را بر عهده داشته‌اند.
 
میزان اهمیت و نقش بسزای این سازمان در مدیریت امور اقتصادی، مالی و تجاری کشور و رونق بخش خصوصی و جهت دهی به فعالیت های اقتصادی و بازرگانی انکار ناپذیر می باشد.
 
== تاریخچه ==
کاربر گمنام