باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف بندانگشتی|چپ|آمیزش جنسی دهانی که مشابهش در مقاله هست. جای تصاویر بیشتر در ویکی‌انبار است، در ویکی‌پدیا. بین کمیت متن و تصویر باید رابطه‌ای منطقی برقرار باشد
| پانویس= نامهای مصطلح این نوع آمیزش در [[زبان فارسی]] به ترتیب، «ساک زدن» و «لیس زدن»}}
[[پرونده:Fellatio2.svg|بندانگشتی|چپ|آمیزش جنسی دهانی]]
[[پرونده:Cunni.png|بندانگشتی|چپ|آمیزش جنسی دهانی]]
[[پرونده:Édouard-Henri Avril (20).jpg|200px|چپ|بندانگشتی|یک نقاشی از نقاش فرانسوی ادوارد آنری آوریل، که یک زن را در حال تحریک [[اندام جنسی]] مرد بوسیلهٔ آمیزش دهانی نشان می‌دهد.]]
[[پرونده:Sexual_scene_on_pompeian_mural.jpg|200px|چپ|بندانگشتی|یک نقاشی دیواری مربوط به دوران امپراتوری روم، یک مرد را در حال تحریک [[اندام جنسی]] زن بوسیلهٔ آمیزش دهانی نشان می‌دهد.]]