باز کردن منو اصلی

تغییرات

# سطح بالا
ج) نوع ترجمه
# مفسری (مثل php و perl)
# کامپایلری با کامپایل زمان اجرا (مثل #C و جاوا)
# کامپایلری با کامپایل مستقیم (مثل C و ++C)
 
د) [[رابط برنامه‌نویسی]]
# مبتنی بر متن
کاربر گمنام