تفاوت میان نسخه‌های «پیامبر»

تغییر یافت
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(تغییر یافت)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
بخشی از معجزات عیسی:[[ازدواج در قانا]]-[[زنده‌کردن لازاروس]]- [[عروج عیسی]]-[[لعنت درخت انجیر]]-[[نابینای بیت‌صیدا]]
 
== دهائیت ==
== دیدگاه بهائیت ==
{{اصلی|مظهر ظهور}}
در دیدگاه [[بهائیت|بهائیان]]، پیامبران یا فرستادگان خداوند اصطلاحاً [[مظهر ظهور]] نامیده می‌شوند. ظهور یعنی ظاهر ساختن و نشان دادن چیزی که از قبل معلوم نبوده‌است. مظاهر ظهور الهی افرادی هستند که کلمات [[خدا]] را برای بشر ظاهر و عیان می‌نمایند. طبق [[اصول اعتقادات بهائی]]، مظهر ظهور، تجلّی‌گاه کامل اسماء و صفات الهی است. [[بهائیان]] این اصل را این‌گونه توضیح می‌دهند که اگر خداوند را همانند [[خورشید]] در نظر بگیریم، مظهر ظهور همانند آینه‌ای پاک و صیقلی است که تصویر و پرتوهای خورشید را به بهترین نحو منعکس می‌سازد. امّا این بدین معنا نیست که خداوند از مقام خود در آینه تنزّل نموده‌است، بلکه فقط رحمت و فیض او و صفات و اسماء او در آن آینه تجلّی می‌نماید. مظهر ظهور الهی معصوم است و عصمت او ذاتی است.
کاربر ناشناس