تفاوت میان نسخه‌های «دیوید هیوم»

جز
(تصحیح یک اشتباه نگارشی)
[[رده:اقتصاددانان پیش‌کلاسیکال]]
[[رده:اهالی ادینبرو]]
[[رده:اهالیاهل ادینبورگادینبرو]]
[[رده:بی‌خدایان اهل اسکاتلند]]
[[رده:تاریخ‌نگاران انگلستان]]