تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ابزارهای ویرایشی/راهنما»

←‏نصب: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی
(←‏نصب: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
__TOC__
 
== نصب ==
برای نصب دکمه‌های ویرایشی بیشتر باید مراحل زیر را طی کنید:
# به [[ویژه:ترجیحات]] بروید.
# در قسمت «'''ویرایش'''»، بخش «'''ویرایشگر'''»، گزینهٔ «'''نوار ابزار ویرایش نمایش داده شود'''» را روشن کنید.
# در قسمت «'''ابزارها'''»، بخش «'''ابزارهای عمومی'''»، گزینهٔ «'''دکمه‌های ویرایشی بیشتر'''» را روشن کنید.
# ترجیحات را ذخیره کنید.
 
سازمان مجری ساختمانها و تاسيساتتاسیسات دولتی و عمومی
سازمان مجری ساختمانها و تأسيساتتأسیسات دولتی و عمومی، بزرگترينبزرگترین سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی در کشوراست که به منظور تمرکز سياستسیاست گذاری، مديريتمدیریت و هماهنگی توسعه و بهينهبهینه سازی، افزايشافزایش کيفيت،کیفیت، کاهش زمان اجرا و قيمتقیمت تمام شده جهت تهيهتهیه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيساتیتاسیساتی دولتی و عمومی و عمران شهری در سراسر کشور، به عنوان يکییکی از سازمان هایسازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی فعاليت میفعالیت نمايدمی‌نماید.
سازمان مجری ساختمانها و تأسيساتتأسیسات دولتی و عمومی در سال ۱۳۷۲ پس از تصويبتصویب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکيلاتتشکیلات وزارت مسکن و شهرسازی و حذف تشکيلاتتشکیلات غيرغیر ضروری به عنوان يکییکی از سازمانهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی شروع بکار نمود. از آن پس وظيفهوظیفه تهيهتهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی از حوزه ستادی و ادارات کل استانی وزارت مسکن و شهرسازی به "سازمان مجری ساختمانها و تاسيساتتاسیسات دولتی و عمومی " منتقل گرديدگردید.
 
== مسئولیت ==
۲۵

ویرایش