تفاوت میان نسخه‌های «وزارت راه و شهرسازی»

بدون خلاصه ویرایش
=== تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری ===
در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۵۳ به‌منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیز، گسترش، نگاهداری و ایجاد تأسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی با رعایت قوانین مربوط نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.
 
=== سازمانهاي تابعه ===
* سازمان بنادر و كشتيراني
* سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
* شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل
* سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
* شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
* شركت عمران و بهسازي شهري
* سازمان ملی زمین و مسمکن
* سازمان هواشناسی
* مرکز تحقیقات راهُ مسکن و شهرسازی
* سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 
=== ادغام و جابه‌جایی ===
۲۵

ویرایش