تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه پورتو»

بدون خلاصه ویرایش
* [https://www.fe.up.pt دانشکده مهندسی], FEUP
* [http://www.fba.up.pt دانشکده هنرهای زیبا], FBAUP
* [https://www.fdsigarra.up.pt/fdup دانشکده حقوق], FDUP
* [https://www.flupsigarra.up.pt/flup/en/web_page.inicial دانشکده ادبیات], FLUP
* [https://www.fm.up.pt دانشکده پزشکی], FMUP
* [https://www.fcna.up.pt دانشکده تغذیه و علوم غذایی], FCNAUP
۱۱۱

ویرایش