تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ''شاهکار گمنام'' (۱۸۳۱) ترجمه [[عبدالله توکل]] در کتاب ''سرهنگ شابر'' (مجموعه داستان)، انتشارات قطره
* ''سرهنگ شابر'' (۱۸۳۲) ترجمه عبدالله توکل در کتاب ''سرهنگ شابر'' (مجموعه داستان)
* ''[[اورژنیاوژنی گرانده]]'' (۱۸۳۳) ترجمه عبدالله توکل، انتشارات ناهید
* ''عشق کیمیاگر (در جستجوی مطلق)'' (۱۸۳۴) ترجمه محمدمهدی پورکریم، انتشارات تیسفون
* ''[[مادام دولاشانتری]]'' (۱۸۳۴) ترجمه هژبر سنجرخانی، انتشارات نگاه
۵۷

ویرایش