باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح
| نتیجه آزاد استرالیا = قهرمان [[۲۰۰۸]], ۲۰۱۰, [[۲۰۱۱]], [[۲۰۱۲]], [[۲۰۱۳]], ۲۰۱۵
| نتیجه آزاد فرانسه = قهرمان ۲۰۱۶
| نتیجه ویمبلدون = قهرمان [[۲۰۱۱]]، [[۲۰۱۴]]، ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۸
| نتیجه آزاد آمریکا = قهرمان۲۰۱۱٫۲۰۱۵
| سایر تورنمنت‌ها = <!-- adds a "Major tournaments" title -->
۱۰

ویرایش