باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== نام ==
زبان پرتغالی برزیل فاقد هر گونه استاندارد رسمی در مورد تلفظ است، و با توجه به هر منطقه ممکن است تلفظ‌ها تغییر کند. تلفظ نام رسمی برزیل در پرتغالیاسپانیائی اروپا به نحو ذیل است: {{IPA|[ʁɛ. 'pu. âli.ka fɨ. ðɨ. ɾɐ. 'ti.vɐ du bɾɐ. 'ziɫ]}}.{{مدرک}}
 
عموماً بر این اعتقاد هستند که نام این کشور برگرفته از ''pau-brasil'' است، نوعی درخت که مهاجران اولیه برای آن ارزش بسیاری قائل بوده‌اند، گرچه برخی بر این باورند که نام برزیل برگرفته از نام جزیره اسطوره‌ای برزیل است که در [[قرون وسطی]] در [[اروپا]] از آن بسیار یاد شده‌است.
کاربر گمنام