تفاوت میان نسخه‌های «محمود طاووسی»

بدون خلاصه ویرایش
* تذکره شعاعیه، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی، ۱۳۷۸.
* دیوان نثار شیرازی، شیراز: انتشارات نوید، ۱۳۸۴.<ref>http://pajouheshehonar.com/detail/32</ref>
 
== مهم‌ترین مقاله‌ها ==
* درایان جوشنی و درایان خورشنی، پژوهشنامه مؤسسه آسیایی شماره 3-1، سال 1355.
* با یک موزه راه رفتن، پژوهشنامه مؤسسه آسیایی شماره 4-2، سال 1356.
* نکته‌ای درباره داستان فریدون، مجله آینده، 1361.
* اندرز آذرباد مار سپندان، پژوهشنامه مؤسسه آسیایی شماره 4-2، سال 1357.
* انتقادی به کتاب «اولین سفرای ایران و هلند»، مجله راهنمای کتاب سال ششم، 1356.
محمود طاووسی آوا نویسی و ترجمه بخش 4 متن پهلوی شایست نشایست، مجله فروهر شماره 4-3، سال 1364.
* نکته‌ای دربارة زندگی عبدالله هروی خوشنویس، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، شماره 1 دوره دوم، سال 1365.
* امشا سپندان، مجله فروهر شماره 12-11، سال 1368.
* سرستونی از دوران شاپور اول ساسانی، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز – دوره سوم، شماره اول و دوم 67-13669.
* ترجمه منظوم دعای صباح، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز دوره پنجم، شماره اول 1368.
M. Tavoossi, An Inscribed Capital Dating from the time of Shapur I Bulletin of the Asia Institute vol 3. Detroit Michigan 1989.
* بابی در ریشه شناسی واژگان فارسی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 2-1 سال 1371.
* کتیبه سند ماندگار، نشریه دانشگاه آزاد اسلامی فیروز آباد، شماره 1، سال 1371.
* سخنوران فیروزآباد، مجله طلایه نشریه دانشگاه‌آزاد فیروزآباد، سال 1372.
* گفتگو در زمینه «هنر خوشنویسی»، نشریه چلیپا، انجمن خوشنویسان ایران سال اول، شماره 2 سال 72-1371.
* طب جمالی و شفای حالی (معرفی نسخه خطی منحصر به فرد)، مجموعه مقالات «نامگانی استادعلی‌سامی» جلد 2 سال 1372.
* پارس و پارسی، مجله فرهنگ فارس. شماره اول بهار 1373.
* آقا فتحعلی حجاب شیرازی خوشنویس، مجله فرهنگ فارس شماره 1 بهار 1373.
* شیخ مفید داور، مجله فرهنگ فارس شماره 3 سال 1374.
* آشنایی در دیار ما (پرفسور پوپ) فارس شناخت شماره 1 سال 1378.
* «از زبان داریوش» معرفی و انتقاد کتاب، کتاب ماه تاریخ. شماره 25 سال 137.
* استاد ماهیار نوابی (زندگی و‌ آثار)، نامه فرهنگستان شماره 17 سال 1380.
 
== منابع ==
۱۴۸

ویرایش