تفاوت میان نسخه‌های «گئوبروه (گوبریاس)»

←‏آریابیگنه پسر گئوبرووه: دستور زبان اصلاح شد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(←‏آریابیگنه پسر گئوبرووه: دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
گئوبروه سردار داریوش بزرگ با گئوبروه ی دیگری فرماندار گوتیان در زمان کوروش بزرگ تفاوت دارند به این دلیل که گئوبروه فرماندار گوتیان بعد از فتح بابل و منصوب شدن به فرمانداری بابل، مدتی بعد درگذشت.<ref>در رویدادنامه نبونعید - کوروش سال هفدهم (۵۳۸/۵۳۹) آمده است: در شب یازدهم ماه آرَهسَمنَه، گئوبَروَه مرد. در محاسبات روز شمار رویدادنامه نبونید - کوروش توسط استاد غیاث آبادی آمده: برگماری گئوبروه به فرمانداری بابل: ۲۹ مهر ایرانی، ۳ مِرهِشوان آرامی، ۲۸ اکتبر میلادی، ۸۷۵۱۴۷ – روز ژولی. درگذشت گئوبروه: ۷ آبان ایرانی، ۱۱ مِرهِشوان آرامی، ۵ نوامبر میلادی، ۸۷۵۱۳۹ – روز ژولی. کتیبه نبونید - کوروش، موزه بریتانیا، شماره اثر 35382</ref>
 
== آریابیگنه پسر گئوبرووهگئوبروه ==
بعد از مرگ [[داریوش بزرگ]] پسرش [[خشایارشا]] که از جانب مادر دختر زادهٔ [[کوروش بزرگ]] بشمار می‌آمد، به پادشاهی رسید. بعد از انتخاب خشایارشا بخاطر نسبتی که خشایارشا با [[کوروش بزرگ|کوروش]] داشت، برادر ارشد او [[آریابیگنه]]<ref>[http://www.iranicaonline.org/articles/ariabignes-an-achaemenid-prince آریابیگنس در دانشنامه ایرانیکا]</ref><ref>زنان سرباز نامدار تاریخ، میرحسن عاطفی (به نقل از مشیرالدوله، تاریخ ایران باستان)، دو ماهنامه بررسی‌های تاریخی، ۱ اسفند ۱۳۴۵</ref> که دختر زادهٔ گئوبرووهگئوبروه بود و مدتها گمان می‌رفت، جانشین پدر شود، حتی نتوانست اندیشهٔ مخالفت را به سر راه بدهد.<ref>زرین کوب، ص ۱۶۲</ref>
 
== مردونیه پسر گبریاس ==
۲۴

ویرایش