تفاوت میان نسخه‌های «لابرادور رتریور»

=== اندازه ===
اندازه ی حیوان به خصوص در هنگام نمایش ها اهمیت پیدا می کند که اگر بیش از 2 سانتی متر با این ابعاد اختلاف داشته باشند، فاقد صلاحیت تشخیص داده خواهند شد.
 
'''نر:''' بین 27 تا 34 کیلو گرم و بین 56 تا 61 سانتی متر
 
'''ماده:''' بین 25 تا 32 کیلوگرم و بین 53  تا 58 سانتی متر
مشاهده
مشاهده [http://www.petiran.com/fa/Mag/Item/%D8%B3%DA%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1 جدول] ویژگی های شخصیتی نژاد سگ لابرادور
 
مشاهده [http://www.petiran.com/fa/Mag/Item/%D8%B3%DA%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1 جدول] ویژگی های شخصیتی نژاد سگ لابرادور
 
=== پوشش بدن و رنگ آن: ===
کاربر ناشناس