تفاوت میان نسخه‌های «مهندسی پزشکی»

جز
جز
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
=== گرایش بیومکانیک ===
بیومکانیک به استفاده از [[مکانیک کلاسیک]] در زمینه‌های علوم زیستی می‌پردازد. استفاده از قوانین [[دینامیک اجسام صلب|دینامیک جامدات]] برای تحلیل‌های حرکتی؛ [[دینامیک شاره‌ها|دینامیک سیالات]] برای ارزیابی جریان‌های درون محیط‌های زیستی؛ [[ترمودینامیک]] و [[انتقال گرما|انتقال حرارت]] برای تحلیل رفتارهای سلولی و [[انتقال جرم|انتقال مواد و جرم]] بین [[جاندار|موجود زنده]] و محیط و رباتیک برای خلق وسایل تشخیصی و درمانی جدید نیازمند درک مسایلمسائل محیطهایمحیط‌های زنده از زاویهٔ مهندسی است.
پیشرفت در این شاخه به ساخت [[قلب مصنوعی]]، [[دریچه قلب|دریچه‌های قلب]] مصنوعی، [[مفصل|مفاصل]] مصنوعی، [[ارتز]]ها و [[پروتز]]ها، ابزارهای کمکی تشخیصی و جراحی، درک بهتر از عملیات و کارکرد [[قلب]]، [[ریه]]، [[شریان]]ها، [[مویرگ]]ها، [[استخوان]]ها، [[غضروف]]ها، [[تاندون]]ها، [[دیسک بین‌مهره‌ای]] و پیوندهای سیستم اسکلتی-عضلانی بدن شده‌است.
 
۳۱۲

ویرایش