تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ''آرزوهای بربادرفته'' (۱۸۳۷–۱۸۴۳) ترجمه سعید نفیسی، انتشارات امیرکبیر؛ محمدجعفر پوینده، نشر نی؛ سیروس نویدان، انتشارات درنا
* دهقانان (۱۸۴۴) ترجمه هژبر سنجرخانی، مؤسسه انتشارات نگاه
* پزشک دهکده (۱۸۳۲) ترجمه هژبر سنجرخانی ، انتشارات نگاه
* ''[[دخترعمو بت]]'' (۱۸۴۶) ترجمه [[م. ا. به‌آذین]]، انتشارات آسیا
* ''[[پسرعمو پونس]]'' (۱۸۴۷) ترجمه سیروس نویدان، انتشارات کوشش
۵۷

ویرایش