تفاوت میان نسخه‌های «دمیتری شوستاکوویچ»

جز
[[رده:درگذشتگان به علت سرطان در اتحاد شوروی]]
[[رده:درگذشتگان به علت سرطان ریه]]
[[رده:دریافت کنندگاندریافت‌کنندگان جایزه دولتی اتحاد شوروی]]
[[رده:دریافت‌کنندگان جایزه موسیقی لئونی سونینگ]]
[[رده:دریافت‌کنندگان نشان پرچم سرخ کار]]