تفاوت میان نسخه‌های «کلرید آهن (III)»

جز
ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک
(تصحیح مطلب نادرست)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
| BoilingPt = 315&nbsp;°C (anhydrous, decomp) <br /> 280&nbsp;°C (hexahydrate, decomp)
| Boiling_notes = partial decomposition to FeCl<sub>2</sub> + Cl<sub>2</sub>
| Solubility = 74.4 g/100 mL (0&nbsp;°C) <ref>Pradyot Patnaik. ''Handbook of Inorganic Chemicals''. McGraw-Hill, 2002, {{ISBN |0-07-049439-8|en}}</ref> <br /> 92 g/100 mL (hexahydrate, 20&nbsp;°C)
| SolubleOther = 63&nbsp;g/100&nbsp;ml (18&nbsp;°C)<br />highly soluble<br />83&nbsp;g/100&nbsp;ml<br /> highly soluble
| Solvent = [[استون]]<br />[[متانول]]<br />[[اتانول]]<br />[[دی‌اتیل اتر]]