تفاوت میان نسخه‌های «لیگ برتر فوتبال امید ایران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|-
|۱۳۹۲
|[[باشگاه فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز|فجر سپاسی]]
|[[باشگاه فوتبال نفت اهواز|نفت اهواز]]
|[[باشگاه فوتبال فولاد خوزستان|فولاد]]
|[[باشگاه فوتبال خونه به خونه|خونه به خونه]]
|[[باشگاه فوتبال فولاد خوزستان|فولاد]]
|[[باشگاه فوتبال ذوب آهنذوب‌آهن اصفهان|ذوب آهنذوب‌آهن]]
|-
|۱۳۹۶
|[[باشگاه فوتبال ذوب آهنذوب‌آهن اصفهان|ذوب آهنذوب‌آهن]]
|[[باشگاه فوتبال فولاد خوزستان|فولاد]]
|[[باشگاه فوتبال خونه به خونه|خونه به خونه]]