باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
پاراگراف حذف شده مجددا اضافه شد.
 
'''خداحافظی از تیم ملی'''
 
ساهاکیان در ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ پس از پیروزی در برابر تیم قزاقستان، از تیم ملی بسکتبال خداحافظی کرد.
 
== افتخارات ==
۵

ویرایش