باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش و تصحیح یک نفر باید این قسمت را دقیق تر کند
سید مهدی هاشمی همچنین از سال ۱۳۸۶ رئیس فدراسیون تیراندازی بود که پیش از پایان دوره ریاستش و به دلیل ملغی اعلام شدن انتخابات برگزار شده از سوی [[دیوان عدالت اداری]] مدیریت فدراسیون تیراندازی را کنار گذاشت و از این سمت برکنار شد.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.mehrnews.com/news/3877623/مهدی-هاشمی-انتخابات-فدراسیون-قانونی-بود-اما-گوش-شنوایی-نیست|عنوان=برکناری هاشمی از فداسیون تیراندازی}}</ref>
 
 
بر اساس نامه مورخ 7 مهرماه 1397 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، دانشنامه ارائه شده از جانب ایشان جعلی و به کار گماردن وی مایه شرمندگی دولت و مجلس در پیشگاه ملت خوانده شد. وی مقرر داشت هاشمی تمامی حقوقی که بابت مدرک جعلی مهندسی خود دریافت داشته را بازگرداند.
 
== ریاست ستاد ابراهیم رئیسی ==
در جریان انتخابات ۱۳۹۶ او به عنوان رئیس ستاد انتخابات آیت‌الله سید [[ابراهیم رئیسی]] در استان تهران برگزیده شد.<ref>{{یادکرد وب| نشانی=http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(xpk))/detail/653628/Politics/election|عنوان=به نقل از تسنیم رئیس ستاد انتخابات رئیسی تعیین شد}}</ref>
 
==جنجال مدرک تحصیلی==
بر اساس نامهدر مورخ 7 مهرماه 1397 [[عباس آخوندی،آخوندی]]، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی،روحانی دانشنامهطی ارائهنامه‌ای شدهاعلام ازکرد جانبکه ایشاندانشنامه جعلیارائه وشده بهاز کار گماردنسوی وی مایهجعلی شرمندگیبوده دولتاست و مجلسدستور در پیشگاه ملت خوانده شد. وی مقرر داشت هاشمیداد تمامی حقوقی که بابت مدرک جعلی مهندسی خود دریافت داشته را بازگرداند.
 
 
== پانویس ==