باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
جز
←‏ترجمه: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
<!-- نسخه‌های سپتاجینت شامل تعدادی [[کتاب]] هستند که حجم و تعداد آن‌ها فراتر از متون مازورتی [[تنخ]] است.{{مدرک}} -->برخی از این ملحقات در [[زبان یونانی]] به متن اصلی اضافه شده و بقیه هم ترجمه‌های [[عبری]] کتاب‌ها و متونی هستند که در متون مازورتی وجود نداشته‌اند. کشفیات جدید نشان می‌دهد که بیشتر مطالعات سپتاجینت منشأ عبری دارند درحالیکه دست نوشته کاملی از متون عبری وجود ندارد که سپتاجینت برپایه آن شکل گرفته‌است اما بسیاری از متفکران معتقدند که متون عبری یک «جهش» متن از متن اصلی متون مازورتی را به تصویر می‌کشند.
 
همچنین یهودیان ترجمه‌های آزادی را به زبان آرامی تهیه کردند که آن‌ها را [[ترجم]] می‌نامیدند. <!-- آن‌ها برپایه مطالب شفاهی زبانی جزئیاتی را به ترجمه متن اضافه می‌کردند.{{مدرک}} -->[[سپتاجینت]] (ترجمه یونانی که توسط الکساندر در مصر و در دوران حکومت تولمائیک‌ها انجام شد) در مقابل متن مازورتی مورد توجه کمتری قرار گرفت تامتن مازورتی بتوان به عنوان متن اصلی عهد عتیق برای ترجمه به زبان‌های [[غربی]] عرض‌اندام کند و این روند از زمان ترجمه کتاب [[ولگاته]] توسط [[جروم]] تاکنون ادامه یافت. در [[مسیحیت شرقی]] هنوز ترجمه‌هایی وجود دارند که متن اصلی آن سپتاجینت بوده‌است دربرخیدر برخی از ترجمه‌های غربی مدرن از سپتاجینت برای تشریح بخش‌هایی از متن مازورتی که به نظر می‌رسید در هنگام نوشتن با غرض ورزی نویسندگان روبرو شده و تحریف شده‌استفاده می‌شود همچنین گاهی در این ترجمه‌ها از متن [[پیمایش دریای ساکن]] نیز استفاده شده‌است.
 
تعدادی از [[کتب تثنیه مقدس]] که بخشی از سپتاجینت یونانی هستند اما درکتاب مقدس عبری وجود ندارند را [[آپوکریفا]] می‌نامند. اغلب [[پروستان]]‌های مدرن آپوکریفا را به عنوان کتب مقدس در نظر نمی‌گیرند اگر چه حدود سال ۱۸۲۰ کتب مقدس پروتستان این مطالب را درخود جای داده بودند. با این وجود اغلب مسیحیان (شامل اعضا [[کلیسای کاتولیک روم]]، [[کلیسای ارتدوکس شرق]] و کلیساهای [[ارتدوکس خاور]]) آپوکریفا را بخشی از عهد عتیق می‌دانند. کلیسای کاتولیک روم هفت کتاب از این دسته شامل ([[کتاب توبیت]]، [[کتاب جودیت]]، [[مکابیان ۱]]، [[مکابیان ۲]]، [[خرد سلیمان]]، [[کتاب واعظ]] و[[کتاب باروخ]] و همچنین بخش‌هایی از[[کتاب استر]] و[[کتاب دانیال]] را جزء عهد عتیق می‌داند. کلیساهای ارتدوکس تعدادی کتاب دیگر مانند [[مکابیان ۳]]، [[زبور ۱۵۱-۱۵۵]]، [[اسدراس ۱]]، [[اودس]]، [[زبور سلیمان]] و گاهی [[مکابیان ۴]] را در این عهد قرار می‌دهند.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش