تفاوت میان نسخه‌های «میرزاده عشقی»

بدون خلاصه ویرایش
{{ب|دیگ وکلا جوش زد و کف شد و سر رفت|باد همه در رفت}}
{{ب|ده مژده که عمر وکلا عمر سفر بود|دیدی چه خبر بود!}}
{{ب|دیگر نکند هو نزند جفتجفته مدرس |در ساحت مجلس}}
{{ب|بگذشت دگر مدتی ار محشر خر بود|دیدی چه خبر بود!}}
{{ب|دیگر نزد با قر و قنبیله معلق|یعقوب جعلق}}
۱۶۶

ویرایش