تفاوت میان نسخه‌های «کربن تتراکلرید»

واحد فشار بخار به اشتباه ترجمه شده بود . طبق جدول مقابل آن را اصلاح کردم
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
(واحد فشار بخار به اشتباه ترجمه شده بود . طبق جدول مقابل آن را اصلاح کردم)
نقطه جوش: ۷۶٫۷۲
 
فشار بخار: ۱۱٫۹۴ درجهکیلو پاسکال در 20درجه سانتیگراد
 
ضریب شکست: ۱٫۴۶۰۱
کاربر گمنام