باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
این مقاله به انواع [[مالیات]]ها در ایران می‌پردازد.
 
==بودجه=
 
انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی که نصیب دولت می‌گردد،زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این در آمد و سود هارا دولت فراهم ساخته است
۴

ویرایش