تفاوت میان نسخه‌های «نام تمام مردگان یحیاست»

<br />
== خلاصه ==
داور هیزم شکن صاحب شش فرزند به نام‌های یحیا، مسیحا، اسماعیل، ابراهیم، میکائیل و نورسا است که در طول رمان آنها را از دست خواهد داد. اما در تداعی‌واره‌ای چون زکزیای پیامبر در شصت و شش سالگی و بعد از اینکه از آخرین داغ فرزندشان هفت سال گذشته است صاحب فرزندی به نام مندل می‌شود. مرگ داور، زندگی مندل... مابقی ماجرای رمان است. در این بین باید اشاره کرد که روایت رمان در خواب مندلی رخ می‌دهد که همانند اصحاب کهف در زیر بهمن به خواب رفته است و در دوران معاصر بیدار می‌شود. <ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=علیزاده|نام=داود|کد زبان=Persian|نشانی=http://davoo.ir/59997/|عنوان=نام تمام مردگان یحیاست! – DAV∞.IR|بازبینی=2018-12-11}}</ref>
داور، که هیزم شکنی در سنگسر است، بعد از از دست دادن تمام فرزندانش، در پیری صاحب فرزندی می‌شود که نامش را مندل می گذارد. حالا نگران این است که آیا این فرزند هم به کام مرگ می‌رود یا نه؟
 
== نظرات ==
۶

ویرایش