تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه افسری امام علی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== دانش آموختگان برجسته و نامور ==
{{چندستونه|ستون‌ها=۳}}
* [[محمدرضا پهلوی|محمدرضا شاه پهلوی]]
* [[بهرام آریانا|ارتشبد بهرام آریانا]]
* [[رضا عظیمی|ارتشبد رضا عظیمی]]
۱۷۹

ویرایش