تفاوت میان نسخه‌های «روبرت بوش گ‌ام‌ب‌ها»

به نسخهٔ 24105687 ویرایش P.arashnia برگردانده شد. (توینکل)
(اضافه کردن محتوا)
(به نسخهٔ 24105687 ویرایش P.arashnia برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== تاریخچه ==
بوش در سال ۱۸۸۶ توسط رابرت بوش در [[اشتوتگارت]] [[آلمان]] تأسیس شد. کمپانیتا بوشسال ۱۸۹۱ تعداد همکارانش در آنکارگاه وی به ۱۵ نفر رسید اما در همان سال تحتتمام عنوانسرمایه نامبوش آلمانیبه "پایان کارگاهرسید؛ مکانیکسعی دقیقکرد وبا مهندسیقرض برقکردن "پول (Werkstätteاز fürمادرش، Feinmechanikدریافت undوام  Elektrotechnik)بیشتر دراز یکبانک حیاطشرکتش خلوترا شروعنجات دهد اما تا سال ۱۸۹۲ به کارمرز کردورشکستگی رسید.
 
تا سال ۱۸۹۱ تعداد همکارانش در کارگاه وی به ۱۵ نفر رسید اما در همان سال تمام سرمایه بوش به پایان رسید؛ سعی کرد با قرض کردن پول از مادرش، دریافت وام بیشتر از بانک شرکتش را نجات دهد اما تا سال ۱۸۹۲ به مرز ورشکستگی رسید.
 
=== شکست‌های بوش ===
۴۴٬۰۶۷

ویرایش