باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۵ بایت اضافه‌شده، ۷ ماه پیش
رییس جمهور : ژائیر بولسونارو
نوع حکومت = [[جمهوری فدرال]] |
نوع حاکمان = • [[رئیس جمهور]] |
نام حاکمان = بولسوارنا[[ژائیر بولسونارو]] |
نحوه تشکیل = تشکیل |
موارد منجر به تشکیل = [[جمهوری]] |
کاربر گمنام