باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox Airport
| name = Payam Airport
| nativename = فرودگاه پیام ماهدشت
| nativename-a = فرودگاه پیام
| nativename-r = Frodkahe Payam
۸۰

ویرایش