تفاوت میان نسخه‌های «وزارت راه و شهرسازی»

۱۱ خرداد مجلس به ادغام وزارت‌خانه‌های راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران|ارتباطات و فناوری اطلاعات]] رای داد و '''وزارت امور زیربنایی و ارتباطات''' رای داد<ref>[http://www.icana.ir/NewsPage.aspx?pr=s&query=امور%20زیربنایی%20&NewsID=166681 خانه ملت - خبرگزاری مجلس شورای اسلامی<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> که شورای نگهبان، چون دولت ادغام وزارت ارتباطات با این دو را تصویب نکرده‌بود، رد کرد.
 
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱ تیر تأیید شورای نگهبان قانون اساسی،<ref>[http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=2c41f526-afa6-4df8-ae28-e4a6826d32a7&LayoutID=2831b723-4600-4b35-bd1b-1596027a8546&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b پورتال شورای نگهبان<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> وزارت راه و ترابری با وزارت‌خانهٔ [[وزارت مسکن و شهرسازی ایران|مسکن و شهرسازی]] ادغام شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از او بیرون رفت،<ref>[http://icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=169356 خانه ملت - خبرگزاری مجلس شورای اسلامی<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> و با تصویب مجلس تغییر نام آن را،<ref>[http://icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=169347 خانه ملت - خبرگزاری مجلس شورای اسلامی<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> وزارت '''راه و شهرسازی''' درست شد. پس همهٔ وظیفه‌های دو وزارت‌خانه و وزیرهایشان به وزارت نوین و وزیر او رسید.در دولت دوازدهم طرحی با نام مشاورین جوان نهاد ریاست جمهوری در هیئت وزیران به تصویب رسید که بر این اساس هر وزارتخانه موظف به انتصاب فردی به عنوان مشاور ارشد وزیر در آن وزارتخانه شد و برای اولین بار در این وزارتخانه آقای دکتر امید مهداد به این سمت منصوب شد.<ref>[http://icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=169355 خانه ملت - خبرگزاری مجلس شورای اسلامی<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
{{آغاز تاشو|وزارت راه در دوره پهلوی}}
کاربر گمنام